جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است
نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: رشد فعلی نرخ ارز، تورم نهفته سال‌های قبل بوده و اکنون آزاد شده و پرواضح است که مسائل سیاسی و روانی به آزاد شدن هر چه سریع‌تر فنر نرخ ارز کمک می‌کند.

جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: رشد فعلی نرخ ارز، تورم نهفته سال‌های قبل بوده و اکنون آزاد شده و پرواضح است که مسائل سیاسی و روانی به آزاد شدن هر چه سریع‌تر فنر نرخ ارز کمک می‌کند.
جهش ارزی فعلی، تورم نهفته سال‌های قبل است

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *