جنایات و فتنه‌انگیزی‌ها را محکوم می‌کنیم

جنایات و فتنه‌انگیزی‌ها را محکوم می‌کنیم
حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با صدور بیانیه‌ای جنایات و فتنه‌انگیزی‌های اخیر را محکوم کرد و از مراجع قانونی خواستار اشد مجازات برای عوامل و عناصر این اغتشاش‌گری‌ها شد.

جنایات و فتنه‌انگیزی‌ها را محکوم می‌کنیم

حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با صدور بیانیه‌ای جنایات و فتنه‌انگیزی‌های اخیر را محکوم کرد و از مراجع قانونی خواستار اشد مجازات برای عوامل و عناصر این اغتشاش‌گری‌ها شد.
جنایات و فتنه‌انگیزی‌ها را محکوم می‌کنیم

View more posts from this author