جمعه جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

جمعه جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود
رئیس پلیس راه استان البرز از یک‌طرفه شدن جاده چالوس در روز جمعه این هفته خبر داد.

جمعه جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

رئیس پلیس راه استان البرز از یک‌طرفه شدن جاده چالوس در روز جمعه این هفته خبر داد.
جمعه جاده چالوس یک‌طرفه می‌شود

مرکز فیلم

View more posts from this author