جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه تشکیل شد

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه تشکیل شد
به دنبال وقوع زمین لرزه شدیدی که بیشتر شهرها و مناطق غربی کشور را لرزاند، ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه هم به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران و رؤسای ادارات امدادی، خدمات رسان و انتظامی، دقایقی پیش تشکیل جلسه اضطراری داد.

جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه تشکیل شد

به دنبال وقوع زمین لرزه شدیدی که بیشتر شهرها و مناطق غربی کشور را لرزاند، ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه هم به ریاست فرماندار و با حضور بخشداران و رؤسای ادارات امدادی، خدمات رسان و انتظامی، دقایقی پیش تشکیل جلسه اضطراری داد.
جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان بانه تشکیل شد

View more posts from this author