جلسه اضطراری باشگاه سپاهان فردا برگزار می‌شود

جلسه اضطراری باشگاه سپاهان فردا برگزار می‌شود
مدیر روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از برگزاری جلسه در روز شنبه (فردا) خبر داد.

جلسه اضطراری باشگاه سپاهان فردا برگزار می‌شود

مدیر روابط عمومی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از برگزاری جلسه در روز شنبه (فردا) خبر داد.
جلسه اضطراری باشگاه سپاهان فردا برگزار می‌شود

View more posts from this author