جشن تولد فرزند شهید مدافع حرم برگزار شد

جشن تولد فرزند شهید مدافع حرم برگزار شد
مراسم جشن تولد فرزند روشن‌دل شهید مجید عسگری از شهدای مدافع حرم استان قم به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قم و با حضور جمعی از مسؤولان از جمله علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.

جشن تولد فرزند شهید مدافع حرم برگزار شد

مراسم جشن تولد فرزند روشن‌دل شهید مجید عسگری از شهدای مدافع حرم استان قم به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان قم و با حضور جمعی از مسؤولان از جمله علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.
جشن تولد فرزند شهید مدافع حرم برگزار شد

View more posts from this author