جشن «انتظار» در شهرستان کوهبنان برگزار شد

جشن «انتظار» در شهرستان کوهبنان برگزار شد
همزمان با سالروز ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت جشن بزرگ انتظار در شهرستان کوهبنان برگزار شد.

جشن «انتظار» در شهرستان کوهبنان برگزار شد

همزمان با سالروز ولادت باسعادت یگانه منجی عالم بشریت جشن بزرگ انتظار در شهرستان کوهبنان برگزار شد.
جشن «انتظار» در شهرستان کوهبنان برگزار شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author