جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در گیلان برگزار می‌شود

جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در گیلان برگزار می‌شود
داستان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی گیلانی از برگزاری جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در استان گیلان خبر داد.

جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در گیلان برگزار می‌شود

داستان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی گیلانی از برگزاری جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در استان گیلان خبر داد.
جشنواره جایزه ادبی بیژن نجدی برای نخستین‌بار در گیلان برگزار می‌شود

View more posts from this author