جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی به پزشک قانونی آمل منتقل شد

جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی به پزشک قانونی آمل منتقل شد
رئیس جمعیت هلال احمر آمل گفت: جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی که شامگاه پنجشنبه در قله دماوند پیدا شد، امشب به اداره پزشکی قانونی آمل منتقل شد.

جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی به پزشک قانونی آمل منتقل شد

رئیس جمعیت هلال احمر آمل گفت: جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی که شامگاه پنجشنبه در قله دماوند پیدا شد، امشب به اداره پزشکی قانونی آمل منتقل شد.
جسد کوهنورد 55 ساله بندرعباسی به پزشک قانونی آمل منتقل شد

مرکز فیلم

View more posts from this author