جزئیات امدادرسانی به سیل‌زدگان 5 روستای شهرستان ارومیه/ خسارت جدی به منزل 15 خانوار روستایی

جزئیات امدادرسانی به سیل‌زدگان 5 روستای شهرستان ارومیه/ خسارت جدی به منزل 15 خانوار روستایی
روز گذشته در کنار آغاز بارش‌های بهاری در سطح آذربایجان‌غربی که همراه با حس طراوت و شادابی به مردم بود، خبرهایی از وقوع سیل و آب‌گرفتگی معابر و وارد شدن آب به داخل منازل برخی از شهروندان به ویژه در روستاها حلاوت این شیرینی باران را به غم تبدیل کرد.

جزئیات امدادرسانی به سیل‌زدگان 5 روستای شهرستان ارومیه/ خسارت جدی به منزل 15 خانوار روستایی

روز گذشته در کنار آغاز بارش‌های بهاری در سطح آذربایجان‌غربی که همراه با حس طراوت و شادابی به مردم بود، خبرهایی از وقوع سیل و آب‌گرفتگی معابر و وارد شدن آب به داخل منازل برخی از شهروندان به ویژه در روستاها حلاوت این شیرینی باران را به غم تبدیل کرد.
جزئیات امدادرسانی به سیل‌زدگان 5 روستای شهرستان ارومیه/ خسارت جدی به منزل 15 خانوار روستایی

View more posts from this author