جزئیات اعطای وام بلاعوض به مردم سیل‌زده نیشابور

جزئیات اعطای وام بلاعوض به مردم سیل‌زده نیشابور
نماینده مردم نیشابور در مجلس، جزئیات اعطای وام بلاعوض به سیل‌زدگان نیشابور را تشریح کرد و گفت: مقرر شده، 60 سهمیه وام 300 میلیون ریالی با سود 4 درصد در کنار 60 میلیون ریال کمک بلاعوض به مردم سیل‌زده شهر نیشابور تخصیص یابد.

جزئیات اعطای وام بلاعوض به مردم سیل‌زده نیشابور

نماینده مردم نیشابور در مجلس، جزئیات اعطای وام بلاعوض به سیل‌زدگان نیشابور را تشریح کرد و گفت: مقرر شده، 60 سهمیه وام 300 میلیون ریالی با سود 4 درصد در کنار 60 میلیون ریال کمک بلاعوض به مردم سیل‌زده شهر نیشابور تخصیص یابد.
جزئیات اعطای وام بلاعوض به مردم سیل‌زده نیشابور

View more posts from this author