جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری مشهد اعلام شد

جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری مشهد اعلام شد
در حالی عصر امروز یک مجتمع تجاری در میدان 17 شهریور در مجاورت یک هتل طعمه حریق شد که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد جزئیات این حادثه را تشریح کرد.

جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری مشهد اعلام شد

در حالی عصر امروز یک مجتمع تجاری در میدان 17 شهریور در مجاورت یک هتل طعمه حریق شد که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی مشهد جزئیات این حادثه را تشریح کرد.
جزئیات آتش‌سوزی در مجتمع تجاری مشهد اعلام شد

View more posts from this author