جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت

جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت
عضو مجلس خبرگان رهبری در پیامی به سردار قاسم سلیمانی، شکست گروهک تروریستی داعش را تبریک گفت و تأکید کرد: جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت.

جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت

عضو مجلس خبرگان رهبری در پیامی به سردار قاسم سلیمانی، شکست گروهک تروریستی داعش را تبریک گفت و تأکید کرد: جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت.
جریان تکفیری هیچ‌گاه به اهداف شوم و خطرناک خود دست نخواهد یافت

View more posts from this author