جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری جویبار ضروری است

جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری جویبار ضروری است
فرماندار جویبار گفت: جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری شهرستان جویبار ضروری است و در زمینه پنجره واحد اقتصادی از سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم.

جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری جویبار ضروری است

فرماندار جویبار گفت: جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری شهرستان جویبار ضروری است و در زمینه پنجره واحد اقتصادی از سرمایه‌گذاران استقبال می‌کنیم.
جذب سرمایه‌گذار برای رونق گردشگری جویبار ضروری است

اس ام اس جدید

View more posts from this author