جدال سبز‌آبی‌ها در قلعه شفر/ کشتی ژنرال به سلامت باز‌ می‌گردد؟

جدال سبز‌آبی‌ها در قلعه شفر/ کشتی ژنرال به سلامت باز‌ می‌گردد؟
از دور برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم ذوب‌آهن اصفهان مهمان استقلال تهران است.

جدال سبز‌آبی‌ها در قلعه شفر/ کشتی ژنرال به سلامت باز‌ می‌گردد؟

از دور برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم ذوب‌آهن اصفهان مهمان استقلال تهران است.
جدال سبز‌آبی‌ها در قلعه شفر/ کشتی ژنرال به سلامت باز‌ می‌گردد؟

View more posts from this author