جای جای استان مرکزی غرق در شادی و سرور شد

جای جای استان مرکزی غرق در شادی و سرور شد
همزمـان با سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت قائم آل محمد مهدی موعود (عج)، جای جای استان مرکزی با برگزاری مراسم جشن غرق در شادی و سرور شد.

جای جای استان مرکزی غرق در شادی و سرور شد

همزمـان با سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت قائم آل محمد مهدی موعود (عج)، جای جای استان مرکزی با برگزاری مراسم جشن غرق در شادی و سرور شد.
جای جای استان مرکزی غرق در شادی و سرور شد

موسیقی

View more posts from this author