جان‌باختن 2 نفر در حوادث رانندگی محور هراز و چهاردانگه

جان‌باختن 2 نفر در حوادث رانندگی محور هراز و چهاردانگه
سخنگوی اورژانس 115 مازندران گفت: دو مسافر در دو حادثه رانندگی در محورهای هراز و چهاردانگه در دم فوت کردند.

جان‌باختن 2 نفر در حوادث رانندگی محور هراز و چهاردانگه

سخنگوی اورژانس 115 مازندران گفت: دو مسافر در دو حادثه رانندگی در محورهای هراز و چهاردانگه در دم فوت کردند.
جان‌باختن 2 نفر در حوادث رانندگی محور هراز و چهاردانگه

View more posts from this author