جانباز 70 درصد اصفهانی به قافله همرزمان شهیدش پیوست

جانباز 70 درصد اصفهانی به قافله همرزمان شهیدش پیوست
جان‌محمد فتاحی جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس پس از تحمل سال‌ها درد و رنج ناشی از مجروحیت، به فیض شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.

جانباز 70 درصد اصفهانی به قافله همرزمان شهیدش پیوست

جان‌محمد فتاحی جانباز 70 درصد دوران دفاع مقدس پس از تحمل سال‌ها درد و رنج ناشی از مجروحیت، به فیض شهادت نائل آمد و به همرزمان شهیدش پیوست.
جانباز 70 درصد اصفهانی به قافله همرزمان شهیدش پیوست

View more posts from this author