جامعه با سیره امام رضا(ع) طعم سبک زندگی اسلامی را خواهد چشید/ ضرورت نهادینه کردن سیره امام رضا(ع) در جامعه

جامعه با سیره امام رضا(ع) طعم سبک زندگی اسلامی را خواهد چشید/ ضرورت نهادینه کردن سیره امام رضا(ع) در جامعه
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:‌ اگر بتوانیم سیره امام رضا(ع) را در جامعه معرفی و نهادینه کنیم، جامعه ما طعم سبک زندگی اسلامی را می‌چشد و شیوه و سیره زندگی حضرت بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است.

جامعه با سیره امام رضا(ع) طعم سبک زندگی اسلامی را خواهد چشید/ ضرورت نهادینه کردن سیره امام رضا(ع) در جامعه

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:‌ اگر بتوانیم سیره امام رضا(ع) را در جامعه معرفی و نهادینه کنیم، جامعه ما طعم سبک زندگی اسلامی را می‌چشد و شیوه و سیره زندگی حضرت بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است.
جامعه با سیره امام رضا(ع) طعم سبک زندگی اسلامی را خواهد چشید/ ضرورت نهادینه کردن سیره امام رضا(ع) در جامعه

View more posts from this author