جاذبه در بسیج بیشتر از دافعه باشد/ شهدا شرمنده نمی‌خواهند رزمنده می‌خواهند/ سرباز خوبی برای ولایت باشیم

جاذبه در بسیج بیشتر از دافعه باشد/ شهدا شرمنده نمی‌خواهند رزمنده می‌خواهند/ سرباز خوبی برای ولایت باشیم
فرمانده سپاه ناحیه گرگان با بیان اینکه جاذبه در بسیج باید بیشتر از دافعه باشد، گفت: دشمنان اسلام همواره بسیج‌هراسی و سپاه‌هراسی را در برنامه خود قرار داده‌اند و ما باید در بسیج جاذبه را فراتر از دافعه قرار دهیم.

جاذبه در بسیج بیشتر از دافعه باشد/ شهدا شرمنده نمی‌خواهند رزمنده می‌خواهند/ سرباز خوبی برای ولایت باشیم

فرمانده سپاه ناحیه گرگان با بیان اینکه جاذبه در بسیج باید بیشتر از دافعه باشد، گفت: دشمنان اسلام همواره بسیج‌هراسی و سپاه‌هراسی را در برنامه خود قرار داده‌اند و ما باید در بسیج جاذبه را فراتر از دافعه قرار دهیم.
جاذبه در بسیج بیشتر از دافعه باشد/ شهدا شرمنده نمی‌خواهند رزمنده می‌خواهند/ سرباز خوبی برای ولایت باشیم

View more posts from this author