جاده مراغه – هشترود، پیمانکار ندارد/ غیراستاندارد بودن جاده 40 کشته داشته است

جاده مراغه – هشترود، پیمانکار ندارد/ غیراستاندارد بودن جاده 40 کشته داشته است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: دو سال، با وجود تخصیص اعتبار نبود پیمانکار اجرای طرح جاده مراغه – هشترود را به تاخیر انداخته است.

جاده مراغه – هشترود، پیمانکار ندارد/ غیراستاندارد بودن جاده 40 کشته داشته است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: دو سال، با وجود تخصیص اعتبار نبود پیمانکار اجرای طرح جاده مراغه – هشترود را به تاخیر انداخته است.
جاده مراغه – هشترود، پیمانکار ندارد/ غیراستاندارد بودن جاده 40 کشته داشته است

View more posts from this author