جاده ارومیه- مهاباد مسدود شد

جاده ارومیه- مهاباد مسدود شد
رئیس پلیس‌راه آذربایجان غربی گفت: مسیر ارومیه- مهاباد به دلیل کولاک شدید مسدود شد.

جاده ارومیه- مهاباد مسدود شد

رئیس پلیس‌راه آذربایجان غربی گفت: مسیر ارومیه- مهاباد به دلیل کولاک شدید مسدود شد.
جاده ارومیه- مهاباد مسدود شد

View more posts from this author