جابجایی 23 هزار زائر از مبدا استان هرمزگان به کربلای معلی

جابجایی 23 هزار زائر از مبدا استان هرمزگان به کربلای معلی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان از جابجایی 23 هزار نفر توسط 530 دستگاه اتوبوس از مبدا استان به کربلای معلی و بلعکس خبر داد.

جابجایی 23 هزار زائر از مبدا استان هرمزگان به کربلای معلی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان از جابجایی 23 هزار نفر توسط 530 دستگاه اتوبوس از مبدا استان به کربلای معلی و بلعکس خبر داد.
جابجایی 23 هزار زائر از مبدا استان هرمزگان به کربلای معلی

View more posts from this author