ثلاث‌باباجانی، سه روز پس از زلزله

ثلاث‌باباجانی، سه روز پس از زلزله
شامگاه یک‌شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ریشتر غرب کشور را به لرزه درآورد. این زلزله تا کنون بیش از ۴۵۰ کشته برجای گذاشته است. شهرستان ثلاث باباجانی در کرمانشاه یکی از مناطقی است که بیشترین خسارت را در این زلزله دیده است.

ثلاث‌باباجانی، سه روز پس از زلزله

شامگاه یک‌شنبه بیست‌ویکم آبان‌ماه زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ریشتر غرب کشور را به لرزه درآورد. این زلزله تا کنون بیش از ۴۵۰ کشته برجای گذاشته است. شهرستان ثلاث باباجانی در کرمانشاه یکی از مناطقی است که بیشترین خسارت را در این زلزله دیده است.
ثلاث‌باباجانی، سه روز پس از زلزله

View more posts from this author