ثبت 9 وقف جدید در آمل/ در دفاع از حقوق وقف با کسی تعارف نداریم

ثبت 9 وقف جدید در آمل/ در دفاع از حقوق وقف با کسی تعارف نداریم
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اعلام اینکه 9 وقف جدید امسال در این شهرستان به ثبت رسید، گفت: ارزش ریالی این وقف‌ها از سوی واقفان خیراندیش بیش از 17 میلیارد ریال است.

ثبت 9 وقف جدید در آمل/ در دفاع از حقوق وقف با کسی تعارف نداریم

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل با اعلام اینکه 9 وقف جدید امسال در این شهرستان به ثبت رسید، گفت: ارزش ریالی این وقف‌ها از سوی واقفان خیراندیش بیش از 17 میلیارد ریال است.
ثبت 9 وقف جدید در آمل/ در دفاع از حقوق وقف با کسی تعارف نداریم

View more posts from this author