ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد/ بازنگری لایحه بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران

ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد/ بازنگری لایحه بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران
معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: لایحه ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران در حال بازنگری است.

ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد/ بازنگری لایحه بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران

معاون دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در این وزارتخانه خبر داد و گفت: لایحه ارائه خدمات بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران در حال بازنگری است.
ثبت 5 هزار کانال تلگرامی در وزارت ارشاد/ بازنگری لایحه بیمه‌ای و رفاهی خبرنگاران

View more posts from this author