ثبت نام 340 واحد صنعتی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

ثبت نام 340 واحد صنعتی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: 340 واحد صنعتی برای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با رویکرد صادرات محور ثبت‌نام کردند.

ثبت نام 340 واحد صنعتی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: 340 واحد صنعتی برای برخورداری از تسهیلات ارزان قیمت بانکی در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی با رویکرد صادرات محور ثبت‌نام کردند.
ثبت نام 340 واحد صنعتی در بهره‌مندی از تسهیلات بانکی

ganool review

View more posts from this author