ثبت ملی نهضت مشروطه ایران به مرکزیت تبریز

ثبت ملی نهضت مشروطه ایران به مرکزیت تبریز
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان آذربایجان‌شرقی گفت: تدوین طرح جامع حفاظت از آثار تاریخی مشروطیت در تبریز و توسعه موزه‌داری مشروطیت در تبریز یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاى اداره کل میراث فرهنگى است

ثبت ملی نهضت مشروطه ایران به مرکزیت تبریز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان آذربایجان‌شرقی گفت: تدوین طرح جامع حفاظت از آثار تاریخی مشروطیت در تبریز و توسعه موزه‌داری مشروطیت در تبریز یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاى اداره کل میراث فرهنگى است
ثبت ملی نهضت مشروطه ایران به مرکزیت تبریز

View more posts from this author