ثبت بیستمین باخت در 25 مسابقه لیگ برتر برای هیأت‌ فوتبال قم

ثبت بیستمین باخت در 25 مسابقه لیگ برتر برای هیأت‌ فوتبال قم
تیم فوتسال هیأت‌ فوتبال قم برای بیستمین‌بار در نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل حریفان خود تن به شکست داد.

ثبت بیستمین باخت در 25 مسابقه لیگ برتر برای هیأت‌ فوتبال قم

تیم فوتسال هیأت‌ فوتبال قم برای بیستمین‌بار در نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور مقابل حریفان خود تن به شکست داد.
ثبت بیستمین باخت در 25 مسابقه لیگ برتر برای هیأت‌ فوتبال قم

View more posts from this author