تیم کریمه قم همچنان روی نوار ناکامی/ هشتمین باخت در 9 مسابقه

تیم کریمه قم همچنان روی نوار ناکامی/ هشتمین باخت در 9 مسابقه
ناکامی‌های تیم والیبال کریمه قم در مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور با ثبت نهمین باخت در کارنامه این تیم ادامه یافت.

تیم کریمه قم همچنان روی نوار ناکامی/ هشتمین باخت در 9 مسابقه

ناکامی‌های تیم والیبال کریمه قم در مسابقات این فصل لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه‌های کشور با ثبت نهمین باخت در کارنامه این تیم ادامه یافت.
تیم کریمه قم همچنان روی نوار ناکامی/ هشتمین باخت در 9 مسابقه

View more posts from this author