تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان پرشین‌کاپ شد

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان پرشین‌کاپ شد
برای دومین سال پیاپی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست تیم فوتبال ساحلی اسپانیا، برای دومین سال متوالی قهرمان تورنمنت بین‌المللی پرشین‌کاپ در بوشهر شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان پرشین‌کاپ شد

برای دومین سال پیاپی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست تیم فوتبال ساحلی اسپانیا، برای دومین سال متوالی قهرمان تورنمنت بین‌المللی پرشین‌کاپ در بوشهر شد.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران قهرمان پرشین‌کاپ شد

View more posts from this author