تیم قضاوت کننده شهرآورد قمی‌ها مشخص شد

تیم قضاوت کننده شهرآورد قمی‌ها مشخص شد
کمیته داوران اسامی تیم قضاوت کننده مسابقه حساس شهرآورد قمی‌ها در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را معرفی کرد.

تیم قضاوت کننده شهرآورد قمی‌ها مشخص شد

کمیته داوران اسامی تیم قضاوت کننده مسابقه حساس شهرآورد قمی‌ها در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور را معرفی کرد.
تیم قضاوت کننده شهرآورد قمی‌ها مشخص شد

View more posts from this author