تیم اسپرینت چهارمحال و بختیاری مقام سوم دوچرخه‌سواری کشور را به دست آورد

تیم اسپرینت چهارمحال و بختیاری مقام سوم دوچرخه‌سواری کشور را به دست آورد
رئیس هیأت دوچرخه‌سوار چهارمحال و بختیاری گفت: تیم دوچرخه‌سواری استان در مسابقات قهرمانی کشور به‌ مقام سوم تیمی بخش اسپرینت دست‌ یافت.

تیم اسپرینت چهارمحال و بختیاری مقام سوم دوچرخه‌سواری کشور را به دست آورد

رئیس هیأت دوچرخه‌سوار چهارمحال و بختیاری گفت: تیم دوچرخه‌سواری استان در مسابقات قهرمانی کشور به‌ مقام سوم تیمی بخش اسپرینت دست‌ یافت.
تیم اسپرینت چهارمحال و بختیاری مقام سوم دوچرخه‌سواری کشور را به دست آورد

View more posts from this author