تیم‌های اجرایی شهرداری منطقه 20 تهران به حالت آماده‌باش درآمدند

تیم‌های اجرایی شهرداری منطقه 20 تهران به حالت آماده‌باش درآمدند
شهردار منطقه 20 تهران از آماده‌باش تیم‌های اجرایی مدیریت شهری این منطقه همزمان با ورود سامانه بارشی جدید و رصد آنلاین نقاط آب‌گیر احتمالی خبر داد.

تیم‌های اجرایی شهرداری منطقه 20 تهران به حالت آماده‌باش درآمدند

شهردار منطقه 20 تهران از آماده‌باش تیم‌های اجرایی مدیریت شهری این منطقه همزمان با ورود سامانه بارشی جدید و رصد آنلاین نقاط آب‌گیر احتمالی خبر داد.
تیم‌های اجرایی شهرداری منطقه 20 تهران به حالت آماده‌باش درآمدند

View more posts from this author