تیزر/ مستند «کازرون بدون سانسور»

تیزر/ مستند «کازرون بدون سانسور»
مستند «کازرون بدون سانسور» که روایتی از ریشه‌یابی حوادث این روزهای کازرون است، به زودی توسط خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد. در این مستند برای نخستین‌بار مصاحبه‌هایی را با نماینده کازرون در مجلس، رئیس‌کل دادگستری فارس، امام‌جمعه کازرون، جانشین فرمانده ناجا در استان فارس، خانواده مقتولان، مردم و سایر مسؤولان خواهید دید.

تیزر/ مستند «کازرون بدون سانسور»

مستند «کازرون بدون سانسور» که روایتی از ریشه‌یابی حوادث این روزهای کازرون است، به زودی توسط خبرگزاری فارس منتشر خواهد شد. در این مستند برای نخستین‌بار مصاحبه‌هایی را با نماینده کازرون در مجلس، رئیس‌کل دادگستری فارس، امام‌جمعه کازرون، جانشین فرمانده ناجا در استان فارس، خانواده مقتولان، مردم و سایر مسؤولان خواهید دید.
تیزر/ مستند «کازرون بدون سانسور»

View more posts from this author