تیراندازی به محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره

تیراندازی به محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: شکارچیان متخلف در منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره در مواجهه با محیط‌بانان به سمت آنها تیراندازی کردند.

تیراندازی به محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم گفت: شکارچیان متخلف در منطقه حفاظت شده پلنگ‌دره در مواجهه با محیط‌بانان به سمت آنها تیراندازی کردند.
تیراندازی به محیط‌بانان در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره

View more posts from this author