تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت/تیم گچسارانی تنها یک مدل بازی بلد بود/حرف‌هایم در 90 حاشیه‌ساز نبود

تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت/تیم گچسارانی تنها یک مدل بازی بلد بود/حرف‌هایم در 90 حاشیه‌ساز نبود
سرمربی تیم پارس جنوبی جم گفت: تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت.

تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت/تیم گچسارانی تنها یک مدل بازی بلد بود/حرف‌هایم در 90 حاشیه‌ساز نبود

سرمربی تیم پارس جنوبی جم گفت: تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت.
تیراندازی به بازیکنان جم صحت داشت/تیم گچسارانی تنها یک مدل بازی بلد بود/حرف‌هایم در 90 حاشیه‌ساز نبود

خبر جدید

View more posts from this author