تکلیف 12 نفر از مسافران قطار تبریز ـ مشهد در هاله‌ای از ابهام/ جان باختن 4 کادر راه‌آهن

تکلیف 12 نفر از مسافران قطار تبریز ـ مشهد در هاله‌ای از ابهام/ جان باختن 4 کادر راه‌آهن
مدیرکل راه‌آهن آذربایجان با بیان اینکه 36 نفر از جان‌باختگان برخورد قطار تبریز ـ مشهد آذربایجانی هستند، گفت: طبق این آمار، وضعیت تعداد 12 نفر هنوز مشخص نشده که مصدوم شده‌اند، در کنار مصدومان هستند و یا جز متوفیان به شمار می‌روند.

تکلیف 12 نفر از مسافران قطار تبریز ـ مشهد در هاله‌ای از ابهام/ جان باختن 4 کادر راه‌آهن

مدیرکل راه‌آهن آذربایجان با بیان اینکه 36 نفر از جان‌باختگان برخورد قطار تبریز ـ مشهد آذربایجانی هستند، گفت: طبق این آمار، وضعیت تعداد 12 نفر هنوز مشخص نشده که مصدوم شده‌اند، در کنار مصدومان هستند و یا جز متوفیان به شمار می‌روند.
تکلیف 12 نفر از مسافران قطار تبریز ـ مشهد در هاله‌ای از ابهام/ جان باختن 4 کادر راه‌آهن

View more posts from this author