تکذیب جدایی سیروس دین‌محمدی از شهرداری تبریز

تکذیب جدایی سیروس دین‌محمدی از شهرداری تبریز
وبسایت رسمی باشگاه شهرداری تبریز، جدایی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه که در رسانه‌ها نشر داده می‌شود را تکذیب کرد.

تکذیب جدایی سیروس دین‌محمدی از شهرداری تبریز

وبسایت رسمی باشگاه شهرداری تبریز، جدایی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه که در رسانه‌ها نشر داده می‌شود را تکذیب کرد.
تکذیب جدایی سیروس دین‌محمدی از شهرداری تبریز

View more posts from this author