تکذیب تغییر روز دیدار سپیدرود با سپاهان

تکذیب تغییر روز دیدار سپیدرود با سپاهان
سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: هیچ‌گونه تغییری در زمان و مکان دیدار 2 گروه سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان به باشگاه سپیدرود ابلاغ نشده است.

تکذیب تغییر روز دیدار سپیدرود با سپاهان

سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت گفت: هیچ‌گونه تغییری در زمان و مکان دیدار 2 گروه سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان به باشگاه سپیدرود ابلاغ نشده است.
تکذیب تغییر روز دیدار سپیدرود با سپاهان

View more posts from this author