تولید سالانه 800 هزار تن کنسانتره در معادن مس کرمان/ پرداخت 770 میلیارد تومان عوارض آلایندگی، هزینه‌های دولتی و بیمه

تولید سالانه 800 هزار تن کنسانتره در معادن مس کرمان/ پرداخت 770 میلیارد تومان عوارض آلایندگی، هزینه‌های دولتی و بیمه
مدیر مس منطقه کرمان گفت: سالانه 800 هزار تن کنسانتره در مجتمع مس سرچشمه، میدوک و خاتون‌آباد تولید می‌شود.

تولید سالانه 800 هزار تن کنسانتره در معادن مس کرمان/ پرداخت 770 میلیارد تومان عوارض آلایندگی، هزینه‌های دولتی و بیمه

مدیر مس منطقه کرمان گفت: سالانه 800 هزار تن کنسانتره در مجتمع مس سرچشمه، میدوک و خاتون‌آباد تولید می‌شود.
تولید سالانه 800 هزار تن کنسانتره در معادن مس کرمان/ پرداخت 770 میلیارد تومان عوارض آلایندگی، هزینه‌های دولتی و بیمه

View more posts from this author