تولید برنامه‌های زنده تلویزیونی در موکب حضرت معصومه(س)

تولید برنامه‌های زنده تلویزیونی در موکب حضرت معصومه(س)
مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها با اشاره به اینکه امسال ستاد رسانه‌ای توانمندی در موکب این آستان مقدس مستقر می‌شوند، گفت: در این موکب به مراکز استان‌های مختلف برنامه‌های زنده و تولیدی تلویزیونی را ارائه می‌دهیم.

تولید برنامه‌های زنده تلویزیونی در موکب حضرت معصومه(س)

مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه سلام‌الله علیها با اشاره به اینکه امسال ستاد رسانه‌ای توانمندی در موکب این آستان مقدس مستقر می‌شوند، گفت: در این موکب به مراکز استان‌های مختلف برنامه‌های زنده و تولیدی تلویزیونی را ارائه می‌دهیم.
تولید برنامه‌های زنده تلویزیونی در موکب حضرت معصومه(س)

View more posts from this author