توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق در تاکستان

توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق در تاکستان
فرمانده انتظامی تاکستان از توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق به ارزش 500 میلیون ریال از یک دستگاه خودرو زانتیا در این شهرستان خبر داد.

توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق در تاکستان

فرمانده انتظامی تاکستان از توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق به ارزش 500 میلیون ریال از یک دستگاه خودرو زانتیا در این شهرستان خبر داد.
توقیف 400 هزار قطعه تخم ماهی قزل‌آلای قاچاق در تاکستان

خرید آنلاین vpn kerio

استخدام

View more posts from this author