توقیف یک میلیارد ریال دام قاچاق در بویین‌زهرا

توقیف یک میلیارد ریال دام قاچاق در بویین‌زهرا
فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا از کشف دام قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.

توقیف یک میلیارد ریال دام قاچاق در بویین‌زهرا

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌زهرا از کشف دام قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد.
توقیف یک میلیارد ریال دام قاچاق در بویین‌زهرا

View more posts from this author