توقیف پژو با 364 کیلوگرم حشیش در نائین

توقیف پژو با 364 کیلوگرم حشیش در نائین
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 364 کیلوگرم حشیش و 30 کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان و شهرستان نائین کشف شد.

توقیف پژو با 364 کیلوگرم حشیش در نائین

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: 364 کیلوگرم حشیش و 30 کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان و شهرستان نائین کشف شد.
توقیف پژو با 364 کیلوگرم حشیش در نائین

View more posts from this author