توقیف محموله 3 میلیارد ریالی قاچاق کالا در سیرجان

توقیف محموله 3 میلیارد ریالی قاچاق کالا در سیرجان
فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون حاوی تجهیزات برق ساختمان قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال خبر داد.

توقیف محموله 3 میلیارد ریالی قاچاق کالا در سیرجان

فرمانده انتظامی شهرستان سیرجان از توقیف یک دستگاه کامیون حاوی تجهیزات برق ساختمان قاچاق به ارزش بیش از 3 میلیارد ریال خبر داد.
توقیف محموله 3 میلیارد ریالی قاچاق کالا در سیرجان

View more posts from this author