توقیف محموله 2 میلیارد و 380 میلیون ریالی قاچاق در ملایر

توقیف محموله 2 میلیارد و 380 میلیون ریالی قاچاق در ملایر
فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از توقیف دو دستگاه کامیون کشنده حامل برنج قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 380 میلیون ریال خبر داد.

توقیف محموله 2 میلیارد و 380 میلیون ریالی قاچاق در ملایر

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر از توقیف دو دستگاه کامیون کشنده حامل برنج قاچاق به ارزش 2 میلیارد و 380 میلیون ریال خبر داد.
توقیف محموله 2 میلیارد و 380 میلیون ریالی قاچاق در ملایر

میهن دانلود

View more posts from this author