توقیف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه

توقیف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه خبر داد.

توقیف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه خبر داد.
توقیف محموله 2 میلیارد ریالی لوازم خانگی قاچاق در ساوه

View more posts from this author