توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در رباط‌کریم

توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در رباط‌کریم
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در غرب تهران خبر داد.

توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در رباط‌کریم

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در غرب تهران خبر داد.
توقیف محموله 2 میلیارد ریالی قطعات قاچاق رایانه در رباط‌کریم

View more posts from this author