توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر

توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر
فرمانده انتظامی پیرانشهر از توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر خبر داد و گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو سواری توقیف شد.

توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر

فرمانده انتظامی پیرانشهر از توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر خبر داد و گفت: در این راستا یک متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو سواری توقیف شد.
توقیف محموله کفش قاچاق در پیرانشهر

دانلود سرا

View more posts from this author